lamelni ali mozaični parket

Mozaični parket (lamelni parket) je sestavljen iz manjših lamelnih deščic dolžine 160 mm in debeline 8 mm, ki so postavljene v obliki kvadratov. Kvadrati so med seboj povezani v veze in sicer tako, da se položaj lamelnih deščic izmenjuje vzdolžno in prečno.
Talno oblogo je potrebno brusiti in lakirati ali oljiti. Ponovno brušenje in obnova je možna od 3 do 5 krat.